Προετοιμασία Proficiency & Lower, 6μηνης διάρκειας