ΑΓΓΛΙΚΑ

ΑΓΓΛΙΚΑ

A1YLE Movers

Η εξέταση Cambridge English: Movers είναι η δεύτερη από τις τρεις δοκιμασίες της σειράς Cambridge English: Young Learners (YLE) για παιδιά ηλικίας μεταξύ 7 και 12 ετών. Μέσω αυτής, το παιδί σας ενθαρρύνεται να επικοινωνεί στα Αγγλικά σε πραγματικές περιστάσεις επικοινωνίας και να αναπτύξει μια θετική στάση απέναντι στις γλωσσικές δοκιμασίες.

Σε ποιους μαθητές απευθύνεται;

Απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας μεταξύ 8 και 11 ετών, τα οποία έχουν παρακολουθήσει περίπου 175 ώρες μαθημάτων Αγγλικών.

Κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας το παιδί σας θα πρέπει να μπορεί:

 • να κατανοεί βασικές οδηγίες στα Αγγλικά
 • να συμπληρώνει ένα απλό έντυπο ή να απαντά σε ερωτήσεις για τον εαυτό του
 • να απαντά σε ερωτήσεις και να σημειώνει απλά στοιχεία (όπως ημέρες της εβδομάδας, χρόνους ή ονόματα), τα οποία ακούει ή διαβάζει σε μια παιδική ιστορία

Ποια είναι η διαδικασία της εξέτασης;

Δεν υπάρχει συγκεκριμένη βάση στη βαθμολογία. Το παιδί σας μπορεί να συγκεντρώσει μέχρι πέντε θυρεούς (shields) για κάθε ενότητα της δοκιμασίας. Ο αριθμός των θυρεών που θα έχει συγκεντρώσει για κάθε ενότητα θα εμφανίζεται επάνω στο πιστοποιητικό του, το οποίο σας αποστέλλεται περίπου ένα μήνα μετά την ημέρα των εξετάσεων.

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1 Κατανόηση προφορικού λόγου 25 λεπτά μέχρι πέντε θυρεούς
2 Κατανόηση και παραγωγή γραπτού λόγου 30 λεπτά μέχρι πέντε θυρεούς
3 Παραγωγή προφορικού λόγου 5-7 λεπτά μέχρι πέντε θυρεούς
Α2
YLE Flyers

Η εξέταση YLE Flyers είναι η ανώτερη από τις τρεις δοκιμασίες της σειράς Cambridge English: Young Learners (YLE) για παιδιά ηλικίας μεταξύ 7 και 12 ετών και πιστοποιεί ότι το παιδί σας μπορεί να κατανοεί τα απλά Αγγλικά σε καθημερινές περιστάσεις και να επικοινωνεί χρησιμοποιώντας τα βασικά Αγγλικά.

Σε ποιους μαθητές απευθύνεται;

Απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας μεταξύ 9 και 12 ετών, τα οποία έχουν παρακολουθήσει μαθήματα Αγγλικών ως δεύτερη γλώσσα για δύο ή τρεις χρονιές στο σχολείο (περίπου 250 ώρες μαθημάτων).

Κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας το παιδί σας θα πρέπει να μπορεί:

 • να εξηγεί τις διαφορές μεταξύ δύο ιστοριών ή εικόνων
 • να γράφει ή να διηγείται μια σύντομη ιστορία στα Αγγλικά
 • να υποβάλλει ερωτήσεις και να χρησιμοποιεί ρήματα στον αόριστο

Ποια είναι η διαδικασία της εξέτασης;

Δεν υπάρχει συγκεκριμένη βάση στη βαθμολογία. Το παιδί σας μπορεί να συγκεντρώσει μέχρι πέντε θυρεούς για κάθε ενότητα της δοκιμασίας. Ο αριθμός των θυρεών που θα έχει συγκεντρώσει για κάθε ενότητα θα εμφανίζεται επάνω στο πιστοποιητικό του, το οποίο σας αποστέλλεται περίπου ένα μήνα μετά την ημέρα των εξετάσεων.

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1 Κατανόηση προφορικού λόγου 25 λεπτά μέχρι πέντε θυρεούς
2 Κατανόηση και παραγωγή γραπτού λόγου 40 λεπτά μέχρι πέντε θυρεούς
3 Παραγωγή προφορικού λόγου 7-9 λεπτά μέχρι πέντε θυρεούς

Σημ.: Το Cambridge English: Flyers είναι ισοδύναμο με το Cambridge English: Key for Schools (KETfS).

KET for Schools

Το πιστοποιητικό Cambridge English: Key for Schools – επίσης γνωστό ως Key English Test for Schools (KETfS) – αποτελεί απόδειξη ότι μπορείτε να επικοινωνείτε με βασικά Αγγλικά σε καθημερινές περιστάσεις. Είναι η πρώτη μιας σειράς εξετάσεων Cambridge English για ενήλικες.

Σε ποιους απευθύνεται;

Οι εξετάσεις KETfS απευθύνονται σε όσους έχουν συμπληρώσει περίπου 250 ώρες μελέτης ή πρακτικής και μπορούν να μιλούν, να γράφουν και να κατανοούν τα βασικά Αγγλικά. Είναι το πρώτο βήμα για την ανάπτυξη δεξιοτήτων στα Αγγλικά με σκοπό την εργασία ή την περαιτέρω μελέτη της γλώσσας στο μέλλον.

Για να συμμετάσχετε στις εξετάσεις θα πρέπει να είστε σε θέση:

 • να ρωτάτε και να απαντάτε σε ερωτήσεις σχετικά με εσάς και τους άλλους
 • να κατανοείτε ανακοινώσεις και οδηγίες όταν σας μιλούν αργά και καθαρά
 • να λέτε στους άλλους τι πιστεύετε για κάτι που διαβάζετε ή ακούτε

Ποια είναι η διαδικασία των εξετάσεων;

Οι εξετάσεις περιλαμβάνουν 3 ενότητες. Η εξέταση στο Reading and Writing και το Listening γίνεται την ίδια μέρα. Η εξέταση στο Speaking γίνεται πιθανότατα σε διαφορετική μέρα με τη συμμετοχή δύο εξεταστών και ενός ακόμα εξεταζόμενου.

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
(% του συνόλου)
1 Κατανόηση και παραγωγή γραπτού λόγου 1 ώρα και 10 λεπτά 50%
2 Κατανόηση προφορικού λόγου 30 λεπτά 25%
3 Παραγωγή προφορικού λόγου 8–10 λεπτά ανά
ζεύγος εξεταζόμενων
25%
B1PET for Schools

Το πιστοποιητικό Cambridge English: Preliminary for Schools – επίσης γνωστό ως Preliminary English Test for Schools (PETfS) – αποτελεί απόδειξη ότι μπορείτε να επικοινωνείτε στα Αγγλικά σε πρακτικές και καθημερινές περιστάσεις. Σας δίνει τις σωστές βάσεις εάν επιθυμείτε να προχωρήσετε στην απόκτηση γλωσσικού τίτλου επαγγελματικού επιπέδου.

Σε ποιους απευθύνεται;

Η προετοιμασία για τις εξετάσεις PETfS θα σας βοηθήσει να βελτιώσετε τα Αγγλικά σας ώστε να μπορείτε να επικοινωνείτε ενόσω ταξιδεύετε ή συναλλάσσεστε με άλλους αγγλόφωνους στη δουλειά σας. Για να συμμετάσχετε στις εξετάσεις θα πρέπει να είστε σε θέση:

 • να εκφράζετε τις προτιμήσεις και τις αντιπάθειές σας και να τις συζητάτε με άλλους
 • να κατανοείτε προφορικές και γραπτές ανακοινώσεις και οδηγίες
 • να συντάσσετε προσωπικές επιστολές και να κρατάτε σημειώσεις από συνεδριάσεις ή συζητήσεις

Ποια είναι η διαδικασία των εξετάσεων;

Οι εξετάσεις περιλαμβάνουν 3 ενότητες. Η εξέταση στο Reading and Writing και το Listening γίνεται την ίδια μέρα. Η εξέταση στο Speaking γίνεται πιθανότατα σε διαφορετική μέρα με τη συμμετοχή δύο εξεταστών και ενός ακόμα εξεταζόμενου.

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
(% του συνόλου)
1 Κατανόηση και παραγωγή γραπτού λόγου 1 ώρα και 30 λεπτά 50%
2 Κατανόηση προφορικού λόγου 30 λεπτά 25%
3 Παραγωγή προφορικού λόγου 10-12 λεπτά ανά
ζεύγος εξεταζόμενων
25%

BCCE

Το Basic Communication Certificate in English (BCCE) είναι επίσημο πιστοποιητικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο Β1, όπως αυτό ορίζεται από το CEFR. Διεξάγεται διεθνώς και αναπτύσσεται από το Hellenic American University (HAU), ένα μη κερδοσκοπικό ίδρυμα υπαγόμενο στην πολιτεία του New Hampshire, ΗΠΑ, σε συνεργασία με ειδικούς επιστήμονες και φορείς στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ.

Σε ποιους απευθύνεται;

Το BCCE είναι κατάλληλο για εφήβους και ενήλικες οι οποίοι επιθυμούν να αποδείξουν ότι μπορούν να πραγματοποιήσουν βασικές επικοινωνιακές λειτουργίες στην Αγγλική γλώσσα. Οι υποψήφιοι που επιτυγχάνουν στην εξέταση BCCE αποκτούν ένα πιστοποιητικό το οποίο τεκμηριώνει το επίπεδο των Αγγλικών τους για εκπαιδευτικούς, επαγγελματικούς, κοινωνικούς ή προσωπικούς στόχους.

Στην Ελλάδα το ΑΣΕΠ έχει τοποθετήσει το BCCE στο επίπεδο Β1 και το έχει αναγνωρίσει ως πιστοποιητικό γλωσσομάθειας για την πραγματοποίηση προσλήψεων στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα. Το πιστοποιητικό BCCE μπορεί, επίσης, να χρησιμοποιηθεί ως απόδειξη βασικής γλωσσικής ικανότητας στον ιδιωτικό τομέα και για περαιτέρω σπουδές.

Οι εξετάσεις αποτελούνται από 4 ενότητες:

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1 Κατανόηση προφορικού λόγου
30 ερωτήσεις
~30 λεπτά ελάχιστη βαθμολογία: 65%
2 Γραμματική, λεξιλόγιο, κατανόηση γραπτού λόγου
75 ερωτήσεις
70 λεπτά ελάχιστη βαθμολογία: 65%
3 Έκθεση
2 θέματα
50 λεπτά ελάχιστη βαθμολογία: 65%
4 Παραγωγή προφορικού λόγου
4 στάδια
10-15 λεπτά ελάχιστη βαθμολογία: 65%
Β2FCE for Schools

Το πιστοποιητικό Cambridge English: First for Schools – επίσης γνωστό ως First Certificate in English for Schools (FCEfS) – αποτελεί απόδειξη ότι μπορείτε να μιλάτε και να γράφετε Αγγλικά σε επίπεδο που σας επιτρέπει να εργαστείτε ή να σπουδάσετε σε ένα αγγλόφωνο περιβάλλον.

Σε ποιους απευθύνεται;

Η προετοιμασία για τις εξετάσεις FCEfS αφορά όσους επιθυμούν να εργαστούν σε επιχειρήσεις με γλώσσα εργασίας τα Αγγλικά, να ζήσουν σε αγγλόφωνες χώρες ή να παρακολουθήσουν κύκλους προπαρασκευαστικών μαθημάτων για εγγραφή σε αγγλόφωνα πανεπιστήμια. Για να συμμετάσχετε στις εξετάσεις θα πρέπει να είστε σε θέση:

 • να συντάσσετε συνοπτικές εκθέσεις και μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • να εξηγείτε μια ιδέα ή να συμμετέχετε σε μια λεπτομερή συζήτηση στα Αγγλικά
 • να κατανοείτε τα γενικά Αγγλικά στην τηλεόραση και στον Τύπο

Ποια είναι η διαδικασία των εξετάσεων;

Οι εξετάσεις περιλαμβάνουν 4 ενότητες. Θα ολοκληρώσετε τις ενότητες Reading and Use of English, Writing και Listening την ίδια μέρα. Η εξέταση στο Speaking γίνεται πιθανότατα σε διαφορετική μέρα με τη συμμετοχή δύο εξεταστών και ενός ακόμα εξεταζόμενου.

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
(% του συνόλου)
1 Κατανόηση γραπτού λόγου και χρήση αγγλικών 1 ώρα και 15 λεπτά 40%
2 Παραγωγή γραπτού λόγου 1 ώρα και 20 λεπτά 20%
3 Κατανόηση προφορικού λόγου 40 λεπτά 20%
4 Παραγωγή προφορικού λόγου 14 λεπτά ανά
ζεύγος εξεταζόμενων
20%

ECCE

Το Examination for the Certification of Competency in English (ECCE) είναι
πιστοποιητικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας και είναι επίσημα αναγνωρισμένο από το ΑΣΕΠ σε επίπεδο Β2. Απονέμεται από το πανεπιστήμιο της πολιτείας του Michigan (University of Michigan), ένα από τα κορυφαία πανεπιστήμια των ΗΠΑ στον τομέα της γλωσσικής έρευνας.

Το ECCE είναι επίσημα αναγνωρισμένο από το ΑΣΕΠ και από τον ιδιωτικό τομέα ως πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της Αγγλικής σε επίπεδο Β2. Επίσης, αναγνωρίζεται σε διάφορες χώρες και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ακαδημαϊκούς και επαγγελματικούς σκοπούς που απαιτούν πιστοποίηση γλωσσομάθειας αυτού του επιπέδου.

Οι εξετάσεις αποτελούνται από 4 ενότητες:

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1 Κατανόηση προφορικού λόγου
30 ερωτήσεις
30 λεπτά ελάχιστη βαθμολογία: 65%
2 Γραμματική, λεξιλόγιο, κατανόηση γραπτού λόγου
75 ερωτήσεις
90 λεπτά ελάχιστη βαθμολογία: 65%
3 Έκθεση
1 γράμμα ή μια 1 έκθεση ιδεών, 180 λέξεις περίπου
50 λεπτά ελάχιστη βαθμολογία: 65%
4 Παραγωγή προφορικού λόγου
4 στάδια
15 λεπτά ελάχιστη βαθμολογία: 65%

Τα τρία πρώτα μέρη (Listening, GVR, και Writing) αποτελούν τις γραπτές εξετάσεις και διεξάγονται την ίδια ημέρα. Το τέταρτο μέρος, η προφορική εξέταση, πραγματοποιείται ή την ημέρα των εξετάσεων ή σε προγενέστερη ή μεταγενέστερη ημερομηνία.

MSU-CELC

Το Certificate of English Language Competency (MSU-CELC)
είναι πιστοποίηση αγγλικών από το κρατικό πανεπιστήμιο του Michigan (Michigan State University). Είναι αναγνωρισμένο από το ΑΣΕΠ και αντιστοιχεί στο επίπεδο Β2 του CEFR. Οι εξετάσεις διενεργούνται δύο φορές το χρόνο (Μάιο-Δεκέμβριο).

Η εξέταση αποτελείται από 4 ενότητες:

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1 Παραγωγή γραπτού λόγου και γραμματική
1 έκθεση βασισμένη σε ένα από δύο θέματα, 40 ερωτήσεις γραμματικής
35 λεπτά για την έκθεση, 20 λεπτά για την γραμματική /25 (80% για την έκθεση, 20% για την γραμματική)
2 Κατανόηση προφορικού λόγου
40 ερωτήσεις
~45 λεπτά /25
3 Κατανόηση γραπτού λόγου
40 ερωτήσεις
50 λεπτά /25
4 Παραγωγή προφορικού λόγου
6 στάδια
12-15 λεπτά /25

Κάθε μέρος της εξέτασης μετράει για 25 βαθμούς (το Writing και το Grammar υπολογίζονται ενιαία). Για να περάσει ένας υποψήφιος πρέπει να συγκεντρώσει συνολικά τουλάχιστον 60/100 σε όλη την εξέταση και τα επιμέρους scores σε κάθε section να είναι άνω των 12. Η επιμέρους βάση του 12 δεν ισχύει σε περίπτωση που το συνολικό score του υποψηφίου είναι από 70 και άνω. Τα αποτελέσματα ανακοινώνονται συνήθως μέσα σε ένα μήνα.

Γ1CAE

Το πιστοποιητικό Cambridge English: Advanced – επίσης γνωστό ως Cambridge Advanced Certificate in English (CAE) – αποτελεί απόδειξη ότι τα Αγγλικά σας αντιστοιχούν σε επίπεδο επαγγελματία του τομέα των επιχειρήσεων ή προπτυχιακού πανεπιστημιακού φοιτητή.

Σε ποιους απευθύνεται;

Η συμμετοχή στις εξετάσεις CAE απευθύνεται σε όσους θέλουν να πιστοποιήσουν έναντι εργοδοτών ή πανεπιστημίων την ικανότητά τους να επικοινωνούν με αυτοπεποίθηση στα Αγγλικά σε επαγγελματικές και υψηλού επιπέδου ακαδημαϊκές περιστάσεις. Για να συμμετάσχετε στις εξετάσεις θα πρέπει να είστε σε θέση:

 • να συντάσσετε περίπλοκες εκθέσεις και μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και να κρατάτε σημειώσεις σε συνεδριάσεις ή διαλέξεις
 • να κάνετε παρουσιάσεις επί περίπλοκων θεμάτων στα Αγγλικά
 • να κατανοείτε διάφορα κείμενα, από μυθιστορήματα μέχρι άρθρα γνώμης σε εφημερίδες

Ποια είναι η διαδικασία των εξετάσεων;

Οι εξετάσεις περιλαμβάνουν 4 ενότητες. Θα ολοκληρώσετε τις ενότητες Reading and Use of English, Writing και Listening την ίδια μέρα. Η εξέταση στο Speaking γίνεται πιθανότατα σε διαφορετική μέρα με τη συμμετοχή δύο εξεταστών και ενός ακόμα εξεταζόμενου.

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
(% του συνόλου)
1 Κατανόηση γραπτού λόγου και χρήση αγγλικών 1 ώρα και 30 λεπτά 40%
2 Παραγωγή γραπτού λόγου 1 ώρα και 30 λεπτά 20%
3 Κατανόηση προφορικού λόγου 40 λεπτά 20%
4 Παραγωγή προφορικού λόγου 15 λεπτά ανά
ζεύγος εξεταζόμενων
20%

ALCE

Το Advanced Level Certificate in English (ALCE) είναι επίσημο πιστοποιητικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο Γ1, όπως αυτό ορίζεται από το CEFR. Διεξάγεται διεθνώς και αναπτύσσεται από το Hellenic American University (HAU), ένα μη κερδοσκοπικό ίδρυμα υπαγόμενο στην πολιτεία του New Hampshire, ΗΠΑ, σε συνεργασία με ειδικούς επιστήμονες και φορείς στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ.

Το ALCE παρέχεται και βαθμολογείται από το Hellenic American University. Οι υποψήφιοι που επιτυγχάνουν στην εξέταση ALCE αποκτούν ένα πιστοποιητικό το οποίο τεκμηριώνει το επίπεδο των Αγγλικών τους για εκπαιδευτικούς, επαγγελματικούς, κοινωνικούς ή προσωπικούς στόχους.

Στην Ελλάδα το ΑΣΕΠ έχει τοποθετήσει το ALCE στο επίπεδο Γ1 και το έχει αναγνωρίσει ως πιστοποιητικό γλωσσομάθειας για την πραγματοποίηση προσλήψεων στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα. Το πιστοποιητικό ALCE μπορεί, επίσης, να χρησιμοποιηθεί ως απόδειξη γλωσσικής ικανότητας στον ιδιωτικό τομέα και για περαιτέρω σπουδές.

Οι εξετάσεις αποτελούνται από 4 ενότητες:

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1 Κατανόηση προφορικού λόγου
40 ερωτήσεις
~40 λεπτά ελάχιστη βαθμολογία: 65%
2 Γραμματική, λεξιλόγιο, κατανόηση γραπτού λόγου
100 ερωτήσεις
80 λεπτά ελάχιστη βαθμολογία: 65%
3 Έκθεση
1 έκθεση ιδεών, 250 λέξεις περίπου
30 λεπτά ελάχιστη βαθμολογία: 65%
4 Παραγωγή προφορικού λόγου
4 στάδια
11-13 λεπτά ελάχιστη βαθμολογία: 65%

Τα τρία πρώτα μέρη (Listening, GVR, και Writing) αποτελούν τις γραπτές εξετάσεις και διεξάγονται την ίδια ημέρα. Το τέταρτο μέρος, η προφορική εξέταση, πραγματοποιείται ή την ημέρα των εξετάσεων ή σε προγενέστερη ή μεταγενέστερη ημερομηνία.

Γ2
CPE

Το πιστοποιητικό Cambridge English: Proficiency – επίσης γνωστό ως Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE) – αποτελεί απόδειξη ότι κατέχετε τα Αγγλικά σε τέτοιο βαθμό ώστε να μπορείτε να τα χρησιμοποιείτε με ευχέρεια σε απαιτητικές ερευνητικές, ακαδημαϊκές και επαγγελματικές περιστάσεις. Είναι η υψηλότερη πιστοποίηση Cambridge English.

Σε ποιους απευθύνεται;

Η συμμετοχή στις εξετάσεις CPE απευθύνεται σε όσους θέλουν να πιστοποιήσουν έναντι των εργοδοτών τους ότι μπορούν να χρησιμοποιούν τα Αγγλικά σε επίπεδο υψηλόβαθμων στελεχών ή σε όσους στοχεύουν σε σπουδές μεταπτυχιακού ή διδακτορικού επιπέδου σε αγγλόφωνα πανεπιστήμια. Για να συμμετάσχετε στις εξετάσεις θα πρέπει να είστε σε θέση:

 • να κατανοείτε σχεδόν τα πάντα από όσα ακούτε ή διαβάζετε στα Αγγλικά
 • να χρησιμοποιείτε και να κατανοείτε την επίσημη, την ακαδημαϊκή και την καθομιλουμένη γλώσσα
 • να διαπραγματεύεστε, να επιχειρηματολογείτε και να συζητάτε επί των λεπτομερειών περίπλοκων θεμάτων

Ποια είναι η διαδικασία των εξετάσεων;

Οι εξετάσεις περιλαμβάνουν 4 ενότητες. Θα ολοκληρώσετε τις ενότητες Reading and Use of English, Writing και Listening την ίδια μέρα. Η εξέταση στο Speaking γίνεται πιθανότατα σε διαφορετική μέρα με τη συμμετοχή δύο εξεταστών και ενός ακόμα εξεταζόμενου.

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
(% του συνόλου)
1 Κατανόηση γραπτού λόγου και χρήση αγγλικών 1 ώρα και 30 λεπτά 40%
2 Παραγωγή γραπτού λόγου 1 ώρα και 30 λεπτά 20%
3 Κατανόηση προφορικού λόγου 40 λεπτά 20%
4 Παραγωγή προφορικού λόγου 16 λεπτά ανά
ζεύγος εξεταζόμενων
20%

ECPE

Το Examination for the Certificate of Proficiency in English (ECPE) αποτελεί επίσημο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της Αγγλικής σε επίπεδο Γ2, όπως αυτό ορίζεται από το CEFR. Απονέμεται από το πανεπιστήμιο του Michigan (University of Michigan), ένα από τα κορυφαία πανεπιστήμια των ΗΠΑ στον τομέα της γλωσσικής έρευνας.

Το ECPE είναι επίσημα αναγνωρισμένο από το ΑΣΕΠ και από τον ιδιωτικό τομέα ως πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της Αγγλικής σε επίπεδο Γ2. Επίσης, αναγνωρίζεται σε διάφορες χώρες και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ακαδημαϊκούς και επαγγελματικούς σκοπούς. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ισχύ του ECPE για ακαδημαϊκούς σκοπούς, οι κάτοχοί του προτείνεται να απευθύνονται στα ακαδημαϊκά ιδρύματα στα οποία πρόκειται να το υποβάλουν. Οι κάτοχοι του ECPE μπορούν να αποκτήσουν Επάρκεια Προσόντων Διδασκαλίας Αγγλικής Γλώσσας από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

Οι εξετάσεις αποτελούνται από 4 ενότητες:

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1 Έκθεση
1 έκθεση βασισμένη σε ένα από δύο θέματα
30 λεπτά ελάχιστη βαθμολογία: 65%
2 Κατανόηση προφορικού λόγου
50 ερωτήσεις
35-40 λεπτά ελάχιστη βαθμολογία: 65%
3 Γραμματική, cloze, λεξιλόγιο, κατανόηση γραπτού λόγου
120 ερωτήσεις
(40 για γραμματική, 20 για cloze, 40 για λεξιλόγιο και 20 για τα κείμενα)
75 λεπτά ελάχιστη βαθμολογία: 65%
4 Παραγωγή προφορικού λόγου
5 στάδια
25-35 λεπτά ανά
ζεύγος εξεταζόμενων
ελάχιστη βαθμολογία: 65%

Τα τρία πρώτα μέρη (Writing, Listening και GCVR) αποτελούν τις γραπτές εξετάσεις και διεξάγονται την ίδια ημέρα. Το τέταρτο μέρος, η προφορική εξέταση, πραγματοποιείται ή την ημέρα των εξετάσεων ή σε προγενέστερη ή μεταγενέστερη ημερομηνία.

MSU-CELP

Το Certificate of English Language Proficiency (MSU-CELP)
είναι πιστοποίηση αγγλικών από το κρατικό πανεπιστήμιο του Michigan (Michigan State University). Είναι αναγνωρισμένο από το ΑΣΕΠ και αντιστοιχεί στο επίπεδο Γ2 του CEFR. Οι εξετάσεις διενεργούνται δύο φορές το χρόνο (Μάιο-Δεκέμβριο).

Η εξέταση αποτελείται από 4 ενότητες:

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1 Παραγωγή γραπτού λόγου και γραμματική
1 έκθεση βασισμένη σε ένα από δύο θέματα, 40 ερωτήσεις γραμματικής
35 λεπτά για την έκθεση, 20 λεπτά για την γραμματική /25 (80% για την έκθεση, 20% για την γραμματική)
2 Κατανόηση προφορικού λόγου
40 ερωτήσεις
~45 λεπτά /25
3 Κατανόηση γραπτού λόγου
40 ερωτήσεις
60 λεπτά /25
4 Παραγωγή προφορικού λόγου
6 στάδια
12-15 λεπτά /25

Κάθε μέρος της εξέτασης μετράει για 25 βαθμούς (το Writing και το Grammar υπολογίζονται ενιαία). Για να περάσει ένας υποψήφιος πρέπει να συγκεντρώσει συνολικά τουλάχιστον 60/100 σε όλη την εξέταση και τα επιμέρους scores σε κάθε section να είναι άνω των 12. Η επιμέρους βάση του 12 δεν ισχύει σε περίπτωση που το συνολικό score του υποψηφίου είναι από 70 και άνω. Τα αποτελέσματα ανακοινώνονται συνήθως μέσα σε ένα μήνα.