ΓΑΛΛΙΚΑ

ΓΑΛΛΙΚΑ

A1
DELF A1 | DELF A1 PRIM

Πιστοποιεί τις στοιχειώδεις γνώσεις της γαλλικής γλώσσας οι οποίες καθιστούν δυνατή την απλή επικοινωνία σε οικείες και καθημερινές καταστάσεις.

Οι εξετάσεις αποτελούνται από 4 ενότητες:

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1 Ακουστική κατανόηση ~20 λεπτά /25
2 Γραπτή κατανόηση 30 λεπτά /25
3 Γραπτή έκφραση 30 λεπτά /25
4 Προφορική έκφραση 5-7 λεπτά
προετοιμασία: 10 λεπτά
/25

Σημ.: Το PRIM απευθύνεται αποκλειστικά σε παιδιά έως 12 ετών που φοιτούν στο δημοτικό σχολείο.
* Συνολικός Βαθμός: /100 • Βαθμολογία επιτυχίας: 50/100 • Κατώτατη βαθμολογία ανά δεξιότητα: 5/25

 
Α2
DELF A2 | DELF A2 PRIM

Πιστοποιεί το στοιχειώδες επίπεδο της γαλλικής γλώσσας μέσω επικοινωνίας με απλούς και συνηθισμένους διαλόγους που προϋποθέτουν μία απλή συζήτηση σε οικεία και τρέχοντα θέματα.

Οι εξετάσεις αποτελούνται από 4 ενότητες:

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1 Ακουστική κατανόηση ~25 λεπτά /25
2 Γραπτή κατανόηση 30 λεπτά /25
3 Γραπτή έκφραση 45 λεπτά /25
4 Προφορική έκφραση 6-8 λεπτά
προετοιμασία: 10 λεπτά
/25

Σημ.: Το PRIM απευθύνεται αποκλειστικά σε παιδιά έως 12 ετών που φοιτούν στο δημοτικό σχολείο.
* Συνολικός Βαθμός: /100 • Βαθμολογία επιτυχίας: 50/100 • Κατώτατη βαθμολογία ανά δεξιότητα: 5/25

 
B1
DELF B1

Πιστοποιεί το επίπεδο ικανοτήτων στην αντιμετώπιση των προβλημάτων της καθημερινότητας: ικανότητα κατανόησης και συμμετοχής σε συζητήσεις θεμάτων επικαιρότητας, γνώση λεξιλογίου περίπου 2.000 λέξεων και βασικών γραμματικών γνώσεων, ικανότητα προφορικής και γραπτής παρουσίασης πληροφοριών και κειμένων.

Οι εξετάσεις αποτελούνται από 4 ενότητες:

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1 Ακουστική κατανόηση ~25 λεπτά /25
2 Γραπτή κατανόηση 35 λεπτά /25
3 Γραπτή έκφραση 45 λεπτά /25
4 Προφορική έκφραση 15 λεπτά
προετοιμασία: 10 λεπτά
/25

* Συνολικός Βαθμός: /100 • Βαθμολογία επιτυχίας: 50/100 • Κατώτατη βαθμολογία ανά δεξιότητα: 5/25

 
Β2
DELF B2

Πιστοποιεί την καλή γνώση της καθομιλουμένης γαλλικής γλώσσας που καθιστά δυνατή τη σωστή γραπτή και προφορική έκφραση σε πληθώρα θεμάτων.

Οι εξετάσεις αποτελούνται από 4 ενότητες:

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1 Ακουστική κατανόηση ~30 λεπτά /25
2 Γραπτή κατανόηση 1 ώρα /25
3 Γραπτή έκφραση 1 ώρα /25
4 Προφορική έκφραση 15 λεπτά
προετοιμασία: 20 λεπτά
/25

* Συνολικός Βαθμός: /100 • Βαθμολογία επιτυχίας: 50/100 • Κατώτατη βαθμολογία ανά δεξιότητα: 5/25

 
Γ1
DALF C1

Πιστοποιεί φοιτητές οι οποίοι επιθυμούν να σπουδάσουν στα περισσότερα ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Γαλλίας ή σε άλλες γαλλόφωνες χώρες.

Οι εξετάσεις αποτελούνται από 4 ενότητες:

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1 Ακουστική κατανόηση ~40 λεπτά /25
2 Γραπτή κατανόηση 50 λεπτά /25
3 Γραπτή έκφραση 2 ώρες και 30 λεπτά /25
4 Προφορική έκφραση 30 λεπτά
προετοιμασία: 1 ώρα
/25

* Συνολικός Βαθμός: /100 • Βαθμολογία επιτυχίας: 50/100 • Κατώτατη βαθμολογία ανά δεξιότητα: 5/25

 
Γ2
DALF C2

Πιστοποιεί το υψηλό επίπεδο γνώσης και επάρκειας της γαλλικής γλώσσας. Όλοι οι κάτοχοι αυτού του διπλώματος έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν την επάρκεια διδασκαλίας της γαλλικής γλώσσας που χορηγείται από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Οι εξετάσεις αποτελούνται από 2 ενότητες:

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1 Ακουστική κατανόηση & προφορική έκφραση 30 λεπτά
προετοιμασία: 1 ώρα
/50
2 Γραπτή κατανόηση & έκφραση 3 ώρες και 30 λεπτά /50

* Συνολικός Βαθμός: /100 • Βαθμολογία επιτυχίας: 50/100 • Κατώτατη βαθμολογία ανά δεξιότητα: 10/50