ΙΤΑΛΙΚΑ

ΙΤΑΛΙΚΑ

A1
CELI Impatto
Α2
CELI 1

Πιστοποιητικό για αρχάριους στην εκμάθηση της ιταλικής γλώσσας, αντιστοιχεί στο επίπεδο Α2 του Common European framework for modern Languages του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

B1
CELI 2

Πιστοποιητικό για γνώστες χαμηλού επιπέδου της ιταλικής γλώσσας, αντιστοιχεί στο επίπεδο Β1 του Common European framework for modern Languages του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Β2
CELI 3

Πιστοποιητικό για γνώστες μέσου επιπεδου της ιταλικής γλώσσας, αντιστοιχεί στο επίπεδο Β2 του Common European framework for modern Languages του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Γ1
CELI 4

Πιστοποιητικό για γνώστες υψηλού επιπέδου της ιταλικής γλώσσας, αντιστοιχεί στο επίπεδο C1 του Common European framework for modern Languages του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Γ2
CELI 5

Πιστοποιητικό για γνώστες του ανώτατου επιπέδου της ιταλικής ως ξένης γλώσσας, αντιστοιχεί στο επίπεδο C2 του Common European framework for modern Languages του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.