ΡΩΣΙΚΑ

ΡΩΣΙΚΑ

A1

Επίπεδο A1

Ο υποψήφιος πρέπει να έχει την ικανότητα να καταλαβαίνει το γενικό νόημα μιας συνομιλίας μεταξύ δύο ομιλητών για απλά καθημερινά θέματα. Πρέπει επίσης να έχει την ικανότητα να καταλαβαίνει το γενικό νόημα απλών γραπτών κειμένων. Πρέπει να ξέρει να χαιρετά, να συστήνεται, να εύχεται, να δικαιολογείται, να μιλά στο τηλέφωνο, να γράφει απλές επιστολές, να ανταλλάσσει πληροφορίες για απλά θέματα κ.ά. Στο γραπτό λόγο πρέπει να έχει την ικανότητα να γράφει απλά σύντομα κείμενα που σχετίζονται με καθημερινές καταστάσεις και να δίνει βασικές πληροφορίες.

Ο υποψήφιος πρέπει να είναι σε θέση να χρησιμοποιεί κατάλληλα μορφολογικά, συντακτικά και άλλα γλωσσικά στοιχεία. Στο επίπεδο αυτό ο εξεταζόμενος γνωρίζει περίπου 800 λέξεις.

 
Α2

Επίπεδο A2

Ο υποψήφιος πρέπει να έχει την ικανότητα να επικοινωνεί σε απλό προφορικό και γραπτό λόγο σε μια ποικιλία γενικών γλωσσικών καταστάσεων. Πρέπει επίσης να έχει την ικανότητα να καταλαβαίνει το γενικό νόημα, αλλά και κάποιες ουσιαστικές λεπτομέρειες μιας συνομιλίας, μεταξύ δύο ομιλητών. Ο υποψήφιος πρέπει να είναι σε θέση να χρησιμοποιεί τη Ρωσική γλώσσα προφορικά και γραπτά πιο άνετα, χρησιμοποιώντας πιο σύνθετες γλωσσικές λειτουργίες από αυτές του πρώτου επιπέδου. Θα πρέπει να γνωρίζει τα κατάλληλα μορφολογικά, συντακτικά, λεξιλογικά και αλλά γλωσσικά στοιχεία. Στο επίπεδο αυτό ο εξεταζόμενος γνωρίζει περίπου 1.300 λέξεις.

 
B1

Επίπεδο B1

Ο υποψήφιος πρέπει να έχει τη δυνατότητα να καταλαβαίνει και να εκφράζεται στο γραπτό και στον προφορικό λόγο με υψηλού βαθμού ακρίβεια. Να χρησιμοποιεί σύνθετες εκφράσεις και να ελέγχει γλωσσικές λειτουργίες μέσα στο πλαίσιο των προσωπικών και επαγγελματικών εμπειριών του, να ανταποκρίνεται σε καταστάσεις, που δεν του είναι γνωστές και να μην αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα κατά τη χρήση του προφορικού ή του γραπτού λόγου. Πρέπει να έχει την ικανότητα να εκμαιεύει πληροφορίες και να αντιλαμβάνεται υπονοούμενα σε συζητήσεις. Στον προφορικό λόγο ο υποψήφιος πρέπει να μπορεί να εκφράζει ιδέες με λεξιλόγιο υψηλού βαθμού ακρίβειας. Στο γραπτό λόγο πρέπει να έχει τη δυνατότητα να γράφει θέματα σχετικά με τις καθημερινές ανάγκες. Ο υποψήφιος πρέπει να γνωρίζει το σύνολο των μορφολογικών, συντακτικών, λεξιλογικών και άλλων γλωσσικών στοιχείων. Στο 1ο επίπεδο ο σπουδαστής αποκτά τις απαραίτητες γνώσεις της Ρωσικής γλώσσας, έτσι ώστε να μπορεί να συμμετέχει στις εισαγωγικές εξετάσεις των ΑΕΙ της Ρωσίας.

 
Β2

Επίπεδο B2

Ο υποψήφιος πρέπει να είναι σε θέση να κατανοεί συζητήσεις για διάφορα θέματα, πιθανόν άγνωστα σ’ αυτόν, στις οποίες συμμετέχουν πολλοί ομιλητές. Επίσης, να εκμαιεύει πληροφορίες, να αντιλαμβάνεται λανθάνουσες δηλώσεις στο γραπτό και προφορικό λόγο και να προσδιορίζει το στόχο των διαφορετικών τύπων γραπτών κειμένων. Πρέπει επίσης να είναι σε θέση να εκφράζει αποτελεσματικά απόψεις, που προκύπτουν από προσωπικές και επαγγελματικές εμπειρίες, με υψηλού βαθμού ευχέρεια και ακρίβεια λεξιλογίου, σε ένα ευρύτερο φάσμα θεμάτων. Στο επίπεδο αυτό ο εξεταζόμενος γνωρίζει περίπου 5.000 λέξεις.

Ο χρόνος της γραπτής εξέτασης για όλα τα επίπεδα είναι 3 ώρες και 40΄. Κατά την προφορική εξέταση οι υποψήφιοι εξετάζονται ανά ζεύγη. Η διάρκειά της είναι 15-20΄ και οι υποψήφιοι καλούνται να μιλήσουν για τον εαυτό τους, να απαντήσουν σε ερωτήσεις που τους θέτουν οι εξεταστές, να συζητήσουν με το συνεξεταζόμενό τους, να εκφράσουν τις απόψεις τους και να αναπτύξουν τα επιχειρήματά τους γύρω από κάποιο θέμα. Τονίζεται ότι δίνεται στους υποψήφιους κατάλληλος χρόνος. Το πτυχίο 2ου επιπέδου είναι απαραίτητο για την απόκτηση των πτυχίων Bachelor και Master ρωσικών ΑΕΙ, εκτός των φιλολογικών σχολών.

 
Γ1

Επίπεδο C1

Ο υποψήφιος πρέπει να έχει τη δυνατότητα να καταλαβαίνει και να εκφράζεται στο γραπτό και στον προφορικό λόγο με υψηλού βαθμού ακρίβεια και να χρησιμοποιεί σύνθετες εκφράσεις. Επίσης να ανταποκρίνεται σε καταστάσεις που δε του είναι γνωστές και να μην αντιμετωπίζει πρόβλημα κατά τη χρήση προφορικού ή γραπτού λόγου οποιουδήποτε ύφους και είδους.

Στον προφορικό λόγο ο υποψήφιος πρέπει να μπορεί να εκφράζει αποτελεσματικά ιδέες με υψηλού βαθμού ευχέρεια και ακρίβεια λεξιλογίου. Για τις αυξημένες απαιτήσεις των γλωσσικών λειτουργιών και των επικοινωνιακών καταστάσεων του C1 επιπέδου, ο υποψήφιος πρέπει να γνωρίζει το σύνολο των μορφολογικών, συντακτικών, λεξιλογικών και άλλων γλωσσικών στοιχείων και να τα χρησιμοποιεί κατάλληλα.

 
Γ2

Επίπεδο C2

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι σε θέση να κατανοούν συζητήσεις για διάφορα θέματα, πιθανόν άγνωστα σε αυτούς, στις οποίες συμμετέχουν πολλοί ομιλητές, και να προσδιορίζουν το στόχο των διαφορετικών τύπων γραπτών κειμένων. Πρέπει επίσης να είναι σε θέση να εκφράζουν αποτελεσματικά ιδέες, που αντλούνται από προσωπικές και επαγγελματικές εμπειρίες με υψηλού βαθμού ευχέρεια σε ένα ευρύτατο φάσμα θεμάτων.

Στον προφορικό λόγο οι υποψήφιοι αναμένεται να είναι σε θέση να εκφράζονται με ευχέρεια και ακρίβεια για οποιοδήποτε θέμα τους αφορά, να κατανοούν οτιδήποτε ακούν ή διαβάζουν.

Ο χρόνος της γραπτής εξέτασης είναι περίπου 4 ώρες . Κατά την προφορική εξέταση οι υποψήφιοι εξετάζονται ανά ζεύγη. Στο επίπεδο αυτό ο εξεταζόμενος πρέπει να γνωρίζει περίπου 15000 λέξεις. Ο κάτοχος του πτυχίου ТРКИ 4 έχει δικαίωμα να διδάσκει την ρωσική γλώσσα και να κάνει επιστημονική έρευνα στον τομέα της ρωσικής γλώσσας.

 

Στο κέντρο μας προετοιμάζουμε υποψήφιους για την συμμετοχή στις εξετάσεις του Ινστιτούτου Πούσκιν (Pushkin Institute) το οποίο φέρει το όνομα του εθνικού ποιητή της Ρωσίας Αλεξάντρ Σεργκέγεβιτς Πούσκιν. Το Ινστιτούτο Πούσκιν είναι επίσημο εξεταστικό κέντρο για την πιστοποίηση του επιπέδου γνώσης της ρωσικής και είναι ένας από τους έξι οργανισμούς πιστοποίησης ξένων γλωσσών στην Ελλάδα (Βρετανικό Συμβούλιο, Ινστιτούτο Γκαίτε, Γαλλικό Ινστιτούτο, Ιταλικό Ινστιτούτο, Ινστιτούτο Θερβάντες).

Το Ινστιτούτo Πούσκιν της Μόσχας ιδρύθηκε το 1974 στην τότε Σοβιετική Ένωση ως αποκλειστικός φορέας διδασκαλίας της ρωσικής ως ξένης γλώσσας. Μέσα σε μια δεκαετία το Ινστιτούτο δημιούργησε 140 παραρτήματα σε χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, καθώς και σε χώρες επιρροής της τότε Σοβιετικής Ένωσης στην Λατινική Αμερική, στην Ασία και στην Αφρική. Με τη διάλυση όμως της Σοβιετικής Ένωσης το 1991 το Ινστιτούτο αδυνατούσε πλέον να στηρίζει οικονομικά τα ανά τον κόσμο παραρτήματά του, τα οποία το ένα μετά το άλλο σταδιακά έπαυσαν την λειτουργία τους.

Το 1992 με κοινή πρωτοβουλία του Έλληνα επιχειρηματία Γιάννη Γιαννίκου και της Ρωσικής Κυβέρνησης συμφωνήθηκε στη Μόσχα με τον Ρώσο Πρύτανη του Ινστιτούτου Βιτάλι Κοστομάροφ, η δημιουργία και ίδρυση στην Αθήνα του «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΠΟΥΣΚΙΝ», του πρώτου στο είδος του, που δραστηριοποιήθηκε ως ανεξάρτητο ιδιωτικό Ινστιτούτο σε χώρα της Δύσης, αποκλειστικό παράρτημα του «Κρατικού Ινστιτούτου Ρωσικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας Α. Σ. Πούσκιν της Μόσχας»

Έτσι από το 1992 μέχρι και σήμερα το «Ινστιτούτο Πούσκιν Αθηνών» αποτελεί τον επίσημο εξεταστικό φορέα της Ρωσικής Γλώσσας στην Ελλάδα προσφέροντας συγχρόνως τα μέγιστα στη διάδοση του ρωσικού πολιτισμού. Σημειωτέον ότι το «Ινστιτούτο Πούσκιν» λειτουργεί υπό την αιγίδα του «Ιδρύματος Ελληνορωσικής Συνεργασίας» (ΙΕΡΣ).