ΙΣΠΑΝΙΚΑ

ΙΣΠΑΝΙΚΑ

A1
Diploma A1

Πιστοποιεί την γλωσσική ικανότητα που αντιστοιχεί στο επίπεδο Στοιχειώδης γνώση (A1), το πρώτο από τα έξι στην κλίμακα του το Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις γλώσσες.
Το δίπλωμα αυτό πιστοποιεί την ικανότητα του κατόχου του να ανταποκρίνεται και να επικοινωνεί σε απλές καταστάσεις σχετικές με θέματα καθημερινά που αποσκοπούν στην ικανοποίηση άμεσων αναγκών.

Η εξέταση αποτελείται από τέσσερις δοκιμασίες σε πεδία γενικής χρήσης της γλώσσας:

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
1 Κατανόηση γραπτού λόγου 45 λεπτά
2 Κατανόηση προφορικού λόγου 20 λεπτά
3 Παραγωγή γραπτού λόγου και αλληλεπίδραση 25 λεπτά
4 Παραγωγή προφορικού λόγου και αλληλεπίδραση 15 λεπτά
Α2
Diploma A2

Πιστοποιεί την γλωσσική ικανότητα που αντιστοιχεί στο επίπεδο Βασική γνώση (A2), το δεύτερο από τα έξι στην κλίμακα του το Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις γλώσσες.
Το δίπλωμα αυτό πιστοποιεί την ικανότητα του κατόχου του να κατανοεί και να χρησιμοποιεί φράσεις και εκφράσεις της καθημερινότητας που χρησιμοποιούνται συχνά και έχουν σχέση με τομείς της εμπειρίας του και είναι ιδιαίτερα σημαντικές για εσάς (βασικές πληροφορίες για τον εαυτό σας και την οικογένειά σας, αγορές, μέρη ενδιαφέροντος, ασχολίες κτλ).

Η εξέταση αποτελείται από τις παρακάτω δοκιμασίες:

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
1 Κατανόηση γραπτού λόγου 60 λεπτά
2 Κατανόηση προφορικού λόγου 35 λεπτά
3 Παραγωγή γραπτού λόγου και αλληλεπίδραση 50 λεπτά
4 Παραγωγή προφορικού λόγου και αλληλεπίδραση 15 λεπτά
B1
Diploma Β1

Πιστοποιεί την γλωσσική ικανότητα που απαιτείται προκειμένου να ανταπεξέλθει κάποιος ικανοποιητικά σε καταστάσεις που απαιτούν στοιχειώδες επίπεδο γνώσης.

Η εξέταση αποτελείται από τις παρακάτω δοκιμασίες:

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
1 Κατανόηση γραπτού λόγου 70 λεπτά
2 Κατανόηση προφορικού λόγου 40 λεπτά
3 Παραγωγή γραπτού λόγου 60 λεπτά
4 Κατανόηση προφορικού και γραπτού λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου και επικοινωνία 15 λεπτά
Β2
Diploma B2

Πιστοποιεί την γλωσσική ικανότητα που απαιτείται προκειμένου κάποιος να ανταπεξέλθει ικανοποιητικά σε καταστάσεις της καθημερινής ζωής που δεν απαιτούν μια εξειδικευμένη χρήση της γλώσσας.

Η εξέταση αποτελείται από τις παρακάτω δοκιμασίες:

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
1 Κατανόηση γραπτού λόγου 70 λεπτά
2 Κατανόηση προφορικού λόγου 40 λεπτά
3 Μικτή επιδεξιότητα: Κατανόηση προφορικού και γραπτού λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου και επικοινωνία 80 λεπτά
4 Μικτή επιδεξιότητα: Κατανόηση γραπτού λόγου και παραγωγή προφορικού λόγου και επικοινωνία 20 λεπτά/προετοιμασία: 20 λεπτά
Γ1
Diploma C1

Το δίπλωμα αυτό πιστοποιεί την γλωσσική ικανότητα που απαιτείται προκειμένου να μπορεί να εκφράζεται αυθόρμητα και με ευχέρεια χωρίς προφανή προσπάθεια εξεύρεσης της κατάλληλης έκφρασης.

Αποτελείται από τις παρακάτω δοκιμασίες:

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
1 Κατανόηση γραπτού λόγου και χρήση της γλώσσας 90 λεπτά
2 Κατανόηση προφορικού και γραπτού λόγου και χρήση της γλώσσας 50 λεπτά
3 Μικτή επιδεξιότητα: Κατανόηση προφορικού και γραπτού λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου και επικοινωνία 80′ λεπτά
4 Μικτή επιδεξιότητα: Κατανόηση γραπτού λόγου και παραγωγή προφορικού λόγου και επικοινωνία 20 λεπτά/προετοιμασία: 20 λεπτά
Γ2
Diploma C2

Το δίπλωμα αυτό πιστοποιεί την γλωσσική ικανότητα που απαιτείται προκειμένου κάποιος να ανταποκρίνεται σε καταστάσεις που απαιτούν προχωρημένη χρήση της γλώσσας και γνώσεις της ισπανικής κουλτούρας.

Το διαγώνισμα αποτελείται από τις ακόλουθες δοκιμασίες:

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
1 Χρήση της γλώσσας, κατανόηση γραπτού λόγου και ακουστική κατανόηση 105 λεπτά
2 Μικτή επιδεξιότητα: Κατανόηση προφορικού λόγου και κατανόηση κειμένου, παραγωγή γραπτού λόγου και επικοινωνία 150 λεπτά
3 Μικτή επιδεξιότητα: Κατανόηση κειμένου και παραγωγή προφορικού λόγου και επικοινωνία 20 λεπτά/προετοιμασία: 30 λεπτά