ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

IELTS

IELTS

Το International Language Testing System (IELTS) αποτελεί προϋπόθεση για εισαγωγή σε εκπαιδευτικά ιδρύματα παγκοσμίως, και ειδικά στην Ευρώπη, στη Βρετανία και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στην Ελλάδα το IELTS γίνεται δεκτό από το Αμερικανικό Κολλέγιο της Ελλάδας – Deree College, το Πανεπιστήμιο Πειραιά, το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών για τα περισσότερα μεταπτυχιακά προγράμματα. Το ΑΣΕΠ αναγνωρίζει IELTS ανάλογα με την βαθμολογία του υποψηφίου στα επίπεδα Β1-Β2-Γ1-Γ2.

Οι εξετάσεις για το IELTS πραγματοποιούνται σχεδόν κάθε μήνα και αποτελούνται από 4 μέρη. Οι υποψήφιοι αξιολογούνται στο Listening, Reading, Writing and Speaking. Όλοι οι υποψήφιοι αξιολογούνται στα ίδια θέματα Listening και Speaking, ενώ μπορούν να διαλέξουν ανάμεσα σε Ακαδημαϊκό (IELTS Academic) και Γενικό Τομέα (IELTS General Training) όσον αφορά στο Reading και το Writing.

  • Ο ακαδημαϊκός τομέας επικυρώνει ότι ο υποψήφιος είναι έτοιμος να σπουδάσει ή να εκπαιδευτεί στα αγγλικά σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο. Ο διαχωρισμός προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού επιπέδου ορίζεται από τα αποτελέσματα σ’ αυτά τα μέρη.
  • Ο γενικός τομέας δίνει έμφαση σε βασικές ικανότητες συνεννόησης σε κοινωνικό και μορφωτικό επίπεδο. Είναι κατάλληλος για υποψήφιους οι οποίοι θέλουν να μεταναστεύσουν σε αγγλόφωνες χώρες (Αυστραλία, Καναδά, Νέα Ζηλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο) και για αυτούς που επιθυμούν να ολοκληρώσουν τις δευτεροβάθμιες σπουδές τους ή να κάνουν πρακτική.
ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
1 LISTENING
4 μέρη και 40 ερωτήσεις
~30 λεπτά
2 READING
3 μέρη και 40 ερωτήσεις
60 λεπτά
3 WRITING
Συγγραφή 2 κειμένων: ενός 150 κι ενός 250 λέξεων
60 λεπτά
4 SPEAKING 11-14 λεπτά

Η συνολική διάρκεια των εξετάσεων είναι 2 ώρες και 45 λεπτά. Τα τρία πρώτα μέρη πραγματοποιούνται την ίδια μέρα, ενώ τα προφορικά πραγματοποιούνται 7 ημέρες πριν ή μετά τα γραπτά.

TOEFL

TOEFL

Το Test of English as a Foreign Language (TOEFL) αναγνωρίζεται από τα περισσότερα πανεπιστήμια στον κόσμο. Ολόκληρο το τεστ πραγματοποιείται μέσα σε μία ημέρα. Εξετάσεις πραγματοποιούνται καθημερινά και οι υποψήφιοι μπορούν να ξαναδώσουν εξετάσεις αν επιθυμούν να βελτιώσουν την απόδοσή μετά από 30 ημέρες από την τελευταία εξέτασή τους. Το TOEFL μετρά την ικανότητά του κατόχου του να διαβάζει, να κατανοεί τον προφορικό λόγο, να μιλά και να γράφει στην αγγλική γλώσσα, καθώς και τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί τις παραπάνω δεξιότητες ταυτόχρονα μέσα σε μια αίθουσα πανεπιστημίου.

Οι εξετάσεις για το TOEFL αποτελούνται από 4 ενότητες:

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
1 READING
36 έως 70 ερωτήσεις που αφορούν σε 3 έως 5 κείμενα ακαδημαϊκού περιεχομένου, μεγέθους περίπου 700 λέξεων με 12 έως 14 ερωτήσεις για το κάθε κείμενο. Οι βαθμοί που αντιστοιχούν σε αυτή την ενότητα είναι 30.
60-100 λεπτά
2 LISTENING
34 έως 51 ερωτήσεις που αφορούν σε 4 έως 6 διαλέξεις που παραδίδονται σε μια σχολική αίθουσα και διαρκούν η κάθεμία 3 έως 5 λεπτά, με 6 ερωτήσεις έκαστη. Επίσης, 2 ή 3 συζητήσεις διάρκειας 3 λεπτών η καθεμία και αντιστοιχούν σε συνολικά 10 ή 15 ερωτήσεις. Η ενότητα αξιολογείται με συνολικά 30 βαθμούς. Ακολουθεί ένα διάλειμμα 10 λεπτών.
60-90 λεπτά
3 SPEAKING
Ο υποψήφιος καλείται να εκφράσει την άποψή του σύμφωνα με τις προσωπικές του εμπειρίες και γνώσεις σε 2 οικεία θέματα και να μιλήσει σχετικά με όσα έχει ακούσει και έχει διαβάσει για άλλα 4 θέματα. Οι συνολικοί βαθμοί που αντιστοιχούν σε αυτή την ενότητα είναι 30.
20 λεπτά
4 WRITING
Ο υποψήφιος καλείται να γράψει μια έκθεση σύμφωνα με τα όσα έχει διαβάσει και ακούσει για ένα θέμα και μια για να υποστηρίξει μια στάση/γνώμη/άποψη πάνω σε ένα δεύτερο θέμα. Οι συνολικοί βαθμοί που αντιστοιχούν στην ενότητα είναι και εδώ 30.
50 λεπτά
TOEIC

TOEIC

Tο Test of English for International Communication (TOIEC) είναι ευρέως διαδεδομένο στις εξετάσεις πιστοποίησης αγγλικής γλώσσας. Με τη συχνή διεξαγωγή του, κάθε εβδομάδα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και τακτικά σε όλη την περιφέρεια, το TOEIC είναι από τα πιο ευέλικτα τεστ στην Ελλάδα. Tο ΑΣΕΠ αναγνωρίζει και μοριοδοτεί το ΤΟΕΙC στα εξής επίπεδα ανάλογα με την βαθμολογία που πέτυχε ο υποψήφιος: Β1 (405-500), Β2 (505-780), Γ1 (785-900). Δεν αναγνωρίζει το επίπεδο Γ2 (905-990).

Η εξέταση διαρκεί 2 ώρες και αποτελείται από 200 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, μοιρασμένες σε 2 μέρη:

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
1 LISTENING COMPREHENSION
100 ερωτήσεις κατανόησης προφορικού λόγου από CD ήχου διαιρεμένες σε τέσσερα μέρη
45 λεπτά
2 READING COMPREHENSION
100 ερωτήσεις λεξιλογίου, γραμματικής και κατανόησης κειμένου, διαιρεμένες σε τρία μέρη
75 λεπτά

Η βαθμολογία καθορίζεται από τον αριθμό των σωστών απαντήσεων, οι οποίες μετατρέπονται σε βαθμολογία με κλίμακα. Σε κάθε υποψήφιο δίνονται τρεις βαθμοί σε κλίμακα: ένας βαθμός για το Listening Section, ένας βαθμός για το Reading Section και ένας συνολικός βαθμός που αποτελείται από το άθροισμα των βαθμών του Listening και του Reading. Αρνητική βαθμολογία δεν υπάρχει. Το αποτέλεσμα προκύπτει μόνο από το άθροισμα των βαθμών των σωστών απαντήσεων.

GMAT

GMAT

To Graduate Management Admission Test (GMAT) είναι μια εξέταση στην αγγλική γλώσσα που βοηθά τα οικονομικά πανεπιστήμια να αξιολογήσουν τα προσόντα των υποψηφίων για μεταπτυχιακές σπουδές στη διοίκηση επιχειρήσεων και γενικότερα σε οικονομικά τμήματα. Δίνοντας τις εξετάσεις GMAT, οι υποψήφιοι έχουν μια καλύτερη εικόνα των οικονομικών πανεπιστημίων που τους ταιριάζουν καλύτερα και μπορούν να μάθουν περισσότερα για το πρόγραμμα σπουδών τους και τη διαδικασία εγγραφής σε αυτά. Το GMAT μετρά βασικές γλωσσολογικές, μαθηματικές και αναλυτικές δεξιότητες στο γραπτό λόγο, τις οποίες έχει αναπτύξει ο υποψήφιος στην εκπαιδευτική και επαγγελματική του μόρφωση.

Η βαθμολογία του GMAT είναι έγκυρη για 5 χρόνια, έτσι δίνεται η δυνατότητα στον κάτοχό του να την χρησιμοποιήσει είτε αμέσως μετά τις προπτυχιακές του σπουδές είτε σε μελλοντικό χρόνο. Φυσικά υπάρχει δυνατότητα να δώσετε παραπάνω από μία φορά το τεστ, αλλά όλα σας τα σκορ θα εμφανίζονται στο Official Score Report.

Η εξέταση GMAT αποτελείται από τις τρεις παρακάτω ενότητες:

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Analytical Writing section 2 εκθέσεις (Analysis of an Issue, Analysis of an Argument) 60 (30 λεπτά/μία)
Quantitative section 37 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής (Problem Solving, Data Sufficiency) 75
Verbal section 41 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής (Reading Comprehension, Critical Reasoning, Sentence Correction) 75

Η εξέταση είναι σε Computer-Adaptive Format (CAT). Οι ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής επιλέγονται μέσα από μια δυναμική διαδικασία ενώ ο υποψήφιος κάνει το τεστ. Οι ερωτήσεις αυτές προσαρμόζονται στο επίπεδο του υποψήφιου και δημιουργούν ένα μοναδικό τεστ.

gre

GRE

Το Graduate Record Examinations (GRE) μετρά τις γλωσσικές και μαθηματικές δεξιότητες, την κριτική σκέψη και τις ικανότητες αναλυτικής γραφής. Το GRE αποτελεί προϋπόθεση για την εισαγωγή σε αγγλόφωνα πανεπιστήμια για προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές σπουδές. Τα GRE test scores χρησιμοποιούνται επίσης από εκπαιδευτικά ιδρύματα ή ενώσεις για την αξιολόγηση των προπτυχιακών σπουδών ενός φοιτητή και των γενικότερων προσόντων του. Τα scores παρέχουν μια κοινή κλίμακα για τη σύγκριση των προσόντων των αιτούντων και έχουν ως στόχο τη δίκαιη αξιολόγηση και την παροχή συστάσεων.

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Analytical Writing 2 εκθέσεις (Analysis of an Issue, Analysis of an Argument) 60 (30 λεπτά/μία)
Quantitative 2 quantitative sections από 20 ερωτήσεις το καθένα (Quantitative Comparisons, Multiple-choice, Numeric Entry) 70 (35 λεπτά/ενότητα)
Verbal 2 verbal sections από 20 ερωτήσεις το καθένα (Reading Comprehension, Text Completion, Sentence Equivalence)
bulats

BULATS

Το BULATS είναι ένα μοναδικό, ιδιαίτερα εξελιγμένο σύστημα αξιολόγησης της γλωσσομάθειας στην αγγλική και άλλες ευρωπαϊκές γλώσσες. Οι εξετάσεις διενεργούνται από το πανεπιστήμιο του Cambridge ESOL Examinations.

Το τεστ διαρκεί έως 90 λεπτά και τα αποτελέσματα διατίθενται αμέσως. Όλοι οι υποψήφιοι λαμβάνουν ένα αναλυτικό προφίλ των αποτελεσμάτων που τους κατατάσσει σε ένα από τα επίπεδα Α1-Γ2 του CEFR και που περιλαμβάνει:

  • Τη συνολική βαθμολογία του υποψηφίου
  • Βαθμολογία στις επιμέρους ενότητες του τεστ (Κατανόηση Προφορικού Λόγου, Κατανόηση Γραπτού Λόγου και Γραμματική/Λεξιλόγιο)
  • Περιγραφή των αναμενόμενων ικανοτήτων του υποψηφίου σε ένα συγκεκριμένο γλωσσικό επίπεδο (δηλώσεις “can do”)

Η εξέταση βασίζεται σε ένα σύστημα αυτοπροσαρμοζόμενης αξιολόγησης, επιλέγοντας ερωτήσεις που αντιστοιχούν στο επίπεδο του υποψηφίου. Ως εκ τούτου, το τεστ γίνεται προοδευτικά απλούστερο ή δυσκολότερο έως ότου διαγνωσθεί με συνέπεια και αξιοπιστία το πραγματικό επίπεδο γλωσσομάθειας. Με τον τρόπο αυτό, το BULATS μπορεί να προσδιορίζει με ακρίβεια το επίπεδο γλωσσομάθειας και να παρέχει άμεσα αποτελέσματα.