ΤΟΥΡΚΙΚΑ

ΤΟΥΡΚΙΚΑ

A1

Σε αυτό το επίπεδο ο σπουδαστής αποκτά μια πρώτη εξοικείωση με την τουρκική γλώσσα. Παράλληλα ο σπουδαστής ενημερώνεται για τον τρόπο ζωής στη σύγχρονη Τουρκία και έρχεται σε επαφή με την κουλτούρα της. Πέρα από το αλφάβητο, διδάσκεται τις βασικές γραμματικές δομές και έναν ικανοποιητικό όγκο λεξιλογίου. Στόχος είναι να μπορεί να κατανοεί και να συμμετέχει σε ένα πλήθος καταστάσεων της καθημερινότητας, όπως να απευθύνει χαιρετισμούς, να κάνει συστάσεις, να συμμετέχει σε τηλεφωνικές συνδιαλέξεις, να κάνει δοσοληψίες σε ένα κατάστημα κ.ά. Βασικά βιβλία αποτελούν οι σειρές «Hitit» και «Turkce Ogrenelim». Το πτυχίο Temel 2 (KATILIM BELGESİ) αντιστοιχεί στο επίπεδο Α1 του Ενιαίου Ευρωπαϊκού πλαισίου.

Α2

Σε αυτό το επίπεδο ο σπουδαστής εξοικειώνεται περαιτέρω με την γλώσσα. Η βασική επικοινωνία στη τάξη γίνεται στην τουρκική γλώσσα και δίνεται έμφαση στην ακουστική εξάσκηση των σπουδαστών. Το Temel 4 (SERTİFİKA) είναι το πιστοποιητικό που οδηγεί στην απόκτηση του πτυχίου Α2 του Ενιαίου Ευρωπαϊκού πλαισίου.

B1

Τα μαθήματα αυτού του επιπέδου αποβλέπουν στην εκμάθηση δυσκολότερων γραμματικών και συντακτικών δομών της τουρκικής γλώσσας. Επιπλέον, επεκτείνεται η γνώση του λεξιλογίου, διδάσκονται ιδιωματισμοί, και βελτιώνεται η έκφραση μέσω γραπτού λόγου. Στόχος είναι ο σπουδαστής να μπορεί να συνθέτει σύντομα απλά κείμενα (μικρές περιγραφικές εκθέσεις) και να κατανοεί σε μεγάλο βαθμό άρθρα από περιοδικά και εφημερίδες. Τέλος, σε επίπεδο προφορικού λόγου αναμένεται να είναι ικανός να επικοινωνεί με ευχέρεια σε πιο σύνθετες καταστάσεις της καθημερινότητας όπως: συναλλαγές με υπηρεσίες, χρήση μέσων μεταφοράς, συνομιλίες σε ξενοδοχεία, καταστήματα, εστιατόρια κ.ά. Το πτυχίο Orta 4 (SERTİFİKA) αντιστοιχεί στο επίπεδο Β1 του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Πλαισίου.

Β2

Στο επίπεδο αυτό ο σπουδαστής τελειοποιεί τις γνώσεις του στα Τουρκικά. Επιδιώκεται ο εμπλουτισμός του λεξιλογίου, η βελτίωση της προφοράς, η εκμάθηση πιο σύνθετων γραμματικών και συντακτικών φαινομένων. Ο σπουδαστής τελειώνοντας αυτόν τον κύκλο μαθημάτων είναι σε θέση να εκφράζει την προσωπική του άποψη για μια ποικιλία θεμάτων. Ακόμα μπορεί να κατανοεί πιο σύνθετα κείμενα (από τη λογοτεχνία, τον τύπο, επιστημονικά κείμενα, αθλητικά κ.ά.). Το Yüksek 2 (SERTİFİKA) αντιστοιχεί στο επίπεδο Β2 του Ενιαίου Ευρωπαϊκού πλαισίου.

Γ1

Εδώ πλέον τελειοποιούμε τις γνώσεις μας και εμβαθύνουμε σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό κειμένων ευρύτατου γλωσσικού φάσματος (λογοτεχνικά, ειδησεογραφικά, επιστημονικά, αθλητικά και κείμενα τέχνης). Τελειώνοντας αυτό το επίπεδο καθιστούμε τον σπουδαστή ικανό να εκφράσει τις απόψεις του σε διάφορους τομείς του επιστητού. Έτσι δίνουμε τη δυνατότητα φοίτησης σε τουρκικό πανεπιστήμιο, στο τμήμα Τουρκικών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών καθώς και στο τμήμα Τουρκικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Το Yüksek 4 (DİPLOM) του Πανεπιστημίου της Άγκυρας αντιστοιχεί στο επίπεδο C1 του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Πλαισίου.

Γ2

Επίπεδο C2

Οι εξετάσεις πιστοποίησης γνώσης της τουρκικής γλώσσας διοργανώνονται από το Πανεπιστήμιο της Άγκυρας TÖMER. Υπάρχουν τρία επίπεδα: το Βασικό Επίπεδο (Temel Seviye), το Μέσο Επίπεδο (Orta Seviye) και το Ανώτερο επίπεδο (Yüksek Seviye).