Τμήματα

Τα τμήματα στο σχολεία μας χωρίζονται σε Παιδικά-Εφηβικά-Ενηλίκων.

Ταχύρυθμα τμήματα από  190 ευρώ   μόνο!

Η διδασκαλία για την προετοιμασία όλων των υποψηφίων μαθητών για τις εξετάσεις γλωσσομάθειας, σε τμήματα ή ατομικά, γίνεται για όλα τα πτυχία και όλους τους αναγνωρισμένους φορείς με ευθύνη των έμπειρων διευθυντών σπουδών του σχολείου.

tmimata

Στο σχολείο μας δίνουμε μεγάλη έμφαση στη σύνθεση των τμημάτων.

Τα τμήματά μας είναι αυστηρά ολιγομελή (3 έως 8 άτομα) και τα συνθέτουν μαθητές κοντινής ηλικίας, με κοινό επίπεδο γνώσεων, ώστε να επιτυγχάνεται ομοιογένεια και ομαλή ροή εμπέδωσης της διδασκόμενης ύλης.

Η διδακτική ύλη προσαρμόζεται στις ανάγκες των τμημάτων και συγχρονίζεται με ό,τι πιο καινούριο και αποδοτικό εμφανίζει η εγχώρια και διεθνής βιβλιογραφία και τεχνολογία στην διδασκαλία των ξένων γλωσσών.

Η αριθμητική σύνθεση των τμημάτων παραμένει αυστηρά ως μια βασική αρχή.