Επιταγή Κατάρτισης (Training Voucher) για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων 180.342 Επιστημόνων - Ελεύθερων Επαγγελματιών με εκπαιδευτικό επίδομα 600€

voucherΠροκηρύχθηκε το πρόγραμμα στήριξης Επιστημόνων – Ελεύθερων Επαγγελματιών με τίτλο: «Ειδικό Πρόγραμμα Τηλεκατάρτισης με πιστοποίηση για επιστήμονες πληττόμενους από τον COVID-19 που εντάσσονται στους 6 βασικούς επιστημονικούς κλάδους της χώρας βάση ΚΑΔ οριζομένων από το Υπουργείο Οικονομικών».

Ποιους αφορά η δράση

Αντικείμενο της δράσης είναι η ενίσχυση 180.342 επιστημόνων – ελεύθερων επαγγελματιών που εντάσσονται στους έξι (6) βασικούς επιστημονικούς κλάδους της χώρας και έχουν επαγγελματική δραστηριότητα με τους αντίστοιχους επιλέξιμους Κ.Α.Δ.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

 • Δικηγόροι, ελεύθεροι επαγγελματίες ή με έμμισθη εντολή, καθώς και οι ασκούμενοι δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, δικαστικοί επιμελητές
 • Μηχανικοί όλων των ειδικοτήτων
 • Οικονομολόγοι/Λογιστές ανεξαρτήτως τάξεως
 • Εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων
 • Ιατροί όλων των ειδικοτήτων
 • Ερευνητές ανεξαρτήτως ερευνητικού κλάδου

Δείτε αναλυτικά τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) ΕΔΩ

Εκπαιδευτικό Επίδομα

Κάθε ωφελούμενος θα λάβει εκπαιδευτικό επίδομα συνολικής αξίας εξακοσίων ευρώ 600 € που θα καταβληθεί σε δύο δόσεις

α) προκαταβολή τετρακοσίων ευρώ (400€) μετά την ενεργοποίηση της επιταγής κατάρτισης και
β) υπόλοιπο εκπαιδευτικού επιδόματος διακοσίων ευρώ (200€) με την ολοκλήρωση του προγράμματος τηλεκατάρτισης.

Το επίδομα κατάρτισης είναι αφορολόγητο, ακατάσχετο και μη συμψηφιστέο.

Τι αφορά η δράση

Σκοπός της Δράσης είναι να επιτευχθεί βελτίωση των ψηφιακών και άλλων δεξιοτήτων των συμμετεχόντων και η προσαρμογή τους στις σύγχρονες ανάγκες του ραγδαία εξελισσόμενου επαγγελματικού περιβάλλοντος.
Η δράση θα υλοποιηθεί με το σύστημα επιταγής κατάρτισης (training voucher) που περιλαμβάνει:

 1. Υλοποίηση προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης διάρκειας 100 διδακτικών ωρών θεωρητικού μέρους αποκλειστικά διαμέσου ασύγχρονης τηλεκατάρτισης, μέσω διαδικτύου με τη μελέτη κατάλληλα διαμορφωμένου ψηφιακού υλικού καθώς και
 2. Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων από ειδικά διαπιστευμένους φορείς, η οποία χορηγείται κατόπιν εξετάσεων, που διεξάγονται μετά από την ολοκλήρωση της παρακολούθησης του προγράμματος κατάρτισης. Η συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης ΔΕΝ αποτελεί προϋπόθεση για την καταβολή της δεύτερης δόσης του εκπαιδευτικού επιδόματος, ύψους 200€.

Αντικείμενα Τηλεκατάρτισης

Κάθε ωφελούμενος υποχρεούται να επιλέξει ένα από τα παρακάτω αντικείμενα κατάρτισης κατά την εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής του στη Δράση.

 1. Προστασία προσωπικών δεδομένων (GDPR/DPO).
 2. Δημόσιοι Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί.
 3. Ηλεκτρονικό Εμπόριο-Ηλεκτρονικές Συναλλαγές με σύγχρονα λογισμικά και εργαλεία.
 4. Βασικές Ψηφιακές Δεξιότητες σε λογισμικά της πλέον πρόσφατης περιόδου.
 5. Σύγχρονες ψηφιακές εφαρμογές/ Ψηφιακή υπογραφή – Ψηφιακά πιστοποιητικά – Ψηφιακή ανταπόκριση με το δημόσιο/ Τηλεργασία & Τηλεδιάσκεψη.
 6. Τεχνικός προγραμματισμού έξυπνων κτιρίων (SMART BUILDINGS).
 7. Διαχείριση έργων & Διαδικτυακή Συνεργασία.
 8. Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνικές σε ψηφιακό περιβάλλον.
 9. Μέτρα πρόληψης και ελέγχου λοιμώξεων που σχετίζονται με χώρους παροχής φροντίδας υγείας.
 10. Χρήση τεχνικών και εργαλείων προώθησης μέσα από τη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης (SocialMediaMarketing) με σύγχρονα εργαλεία και Mobile εφαρμογές.

Δείτε αναλυτικά τα αντικείμενα τηλεκατάρτισης ΕΔΩ

Πως θα Συμμετέχετε στο Πρόγραμμα
Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων και ενεργοποίηση της επιταγής κατάρτισης

Κάθε ενδιαφερόμενος δυνητικά δικαιούχος της Δράσης, βάσει του κύριου ΚΑΔ της επιχειρηματικής του δραστηριότητας, για να συμμετέχει στην δράση και να καταστεί δικαιούχος Voucher Training «Επιταγής Κατάρτισης» θα πρέπει να εκδηλώσει το ενδιαφέρον του για τη συμμετοχή στη δράση, επιλέγοντας υποχρεωτικά μια από τις δύο παρακάτω εναλλακτικές διαδικασίες:

Διαδικασία Υποβολής και Ενεργοποίηση Επιταγής Κατάρτισης, μέσω Εξουσιοδοτημένου Παρόχου Κατάρτισης
– ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Β

 • Nα εξουσιοδοτήσει μέσω τυποποιημένης εξουσιοδότησης, απευθείας τον πάροχο κατάρτισης προκειμένου αυτός κατ’ εντολή και για λογαριασμό του δυνητικά ωφελούμενου να πράξει τα εξής:

α) να συμπληρώσει και να υποβάλλει την «Ηλεκτρονική Αίτηση Συμμετοχής μέσω εξουσιοδοτημένου παρόχου κατάρτισης για Ένταξη στο Μητρώο Ωφελουμένων», στο περιβάλλον του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ (https://elearning.yeka.gr), με τη χρήση των κωδικών taxisnet που ο ίδιος ο πάροχος κατάρτισης διαθέτει ως επιχείρηση

Ο πάροχος κατάρτισης, ταυτόχρονα με την υποβολή της αίτησης,

β) θα προβεί απευθείας στην ενεργοποίηση της επιταγής κατάρτισης, κατ΄εντολή και για λογαριασμό του ωφελούμενου, μέσω του «Κωδικού Αριθμού Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής» (ΚΑΥΑΣ) που έχει παραχθεί από το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ, αναρτώντας την εξουσιοδότηση του ωφελούμενου, την εκτύπωση από το λογαριασμό Τραπέζης IBAN ωφελούμενου καθώς και την εκτύπωση του ενεργού κύριου ΚΑΔ του μέσα από taxisnet.

Η προθεσμία υποβολής της εκδήλωσης ενδιαφέροντος των ωφελουμένων με την Διαδικασία Β αρχίζει από Πέμπτη 9 Απριλίου 2020 και λήγει την Δευτέρα 20 Απριλίου 2020 και ώρα 15:00.

Ο Πάροχος Κατάρτισης μετά την ενεργοποίηση της επιταγής κατάρτισης αποστέλλει στον ωφελούμενο τους κωδικούς πρόσβασης στην πλατφόρμα τηλεκατάρτισης και ο ωφελούμενος πλέον είναι σε θέση να ξεκινήσει άμεσα το πρόγραμμα ασύγχρονης τηλεκατάρτισης.

Εναλλακτικά της προαναφερόμενης διαδικασίας, ο ωφελούμενος μπορεί να ακολουθήσει:

Διαδικασία Υποβολής Αίτησης από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο και στη συνέχεια Ενεργοποίηση Επιταγής Κατάρτισης μέσω Παρόχου Κατάρτισης – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α

 • Να συμπληρώσει και να υποβάλει ο ίδιος σε ηλεκτρονική μορφή, τη φόρμα «Ηλεκτρονική Αίτηση Συμμετοχής» μέσω διαδικτύου, κάνοντας χρήση των κωδικών taxisnet που διαθέτει, στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ (https://elearning.yeka.gr)

Η προθεσμία υποβολής της εκδήλωσης ενδιαφέροντος των ωφελουμένων με την υπό στοιχείο Α διαδικασία αρχίζει την Πέμπτη 9 Απριλίου 2020 και λήγει την Πέμπτη 16 Απριλίου και ώρα 23:59.

Στη συνέχεια, θα πρέπει σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης,

 • να συμπληρώσει και να στείλει προτυποποιημένο e-mail με τον ΚΑΥΑΣ και άλλα στοιχεία της αίτησής του, σε Πάροχο Κατάρτισης ο οποίος με τη σειρά του θα προχωρήσει στην ενεργοποίηση της επιταγής κατάρτισης, το αργότερο έως την 20/4/2020.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για συνεργασία με τον Πάροχο Κατάρτισης
«ΚΔΒΜ1 ΣΠΥΡΟΓΛΟΥ»

Η «ΚΔΒΜ1 ΣΠΥΡΟΓΛΟΥ» θα υλοποιήσει τα αντικείμενα κατάρτισης σε Πανελλαδική εμβέλεια. Η υλοποίηση με τη μέθοδο της τηλεκατάρτισης κάνει δυνατή τη συμμετοχή στα προγράμματα από όλες τις περιοχές της χώρας.

Συμπληρώστε τώρα τη φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας, για τις απαραίτητες διαδικασίες για την υποβολή της αίτησης ένταξης σας στο πρόγραμμα και στη συνέχεια για την ενεργοποίηση της επιταγής κατάρτισης.

Για οποιαδήποτε πρόσθετη διευκρίνιση και πληροφορία για το πρόγραμμα μπορείτε να καλέσετε στα τηλέφωνα:

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 2310422330, 6944614792, 6932433888 e-mail: info@spyroglou.gr

ΦΟΡΜΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Σφάλμα: Η φόρμα επικοινωνίας δε βρέθηκε.