Μεταφράσεις

Αν σκοπεύετε να σπουδάσετε στη Βρετανία θα χρειαστείτε επίσημη μετάφραση και επικύρωση των Ελληνικών εγγράφων σας στα Αγγλικά για κατάθεση στα Βρετανικά εκπαιδευτικά ιδρύματα και τις Βρετανικές αρχές. Επίσης, αν έχετε τελειώσει τις σπουδές σας στη Βρετανία θα χρειαστείτε μετάφραση και επικύρωση των Βρετανικών τίτλων σας για κατάθεση στις Ελληνικές αρχές. Η υπηρεσία μετάφρασης και επικύρωσης του κέντρου μας αναλαμβάνει αυτή τη διαδικασία για εσάς.

Στον πίνακα που ακολουθεί μπορείτε να δείτε τα έγγραφα που αναλαμβάνουμε:

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Πτυχίο που εκδόθηκε από Ελληνικό πανεπιστήμιο Πτυχίο που εκδόθηκε από Βρετανικό πανεπιστήμιο
Πιστοποιητικό σπουδών που εκδόθηκε από Ελληνικό πανεπιστήμιο Πιστοποιητικό σπουδών που εκδόθηκε από Βρετανικό πανεπιστήμιο
Αναλυτική βαθμολογία που εκδόθηκε από Ελληνικό πανεπιστήμιο Αναλυτική βαθμολογία που εκδόθηκε από Βρετανικό πανεπιστήμιο
Συστατική επιστολή που εκδόθηκε από Ελληνικό πανεπιστήμιο Συστατική επιστολή που εκδόθηκε από Βρετανικό πανεπιστήμιο
Διάφορα πιστοποιητικά:
•   Ταυτότητα / διαβατήριο
•   Φορολογική δήλωση
•   Απολυτήριο Λυκείου
•   Bιογραφικό σημείωμα (CV) για σπουδές
•   Πιστοποιητικό Δήμου
•   Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
•   Πιστοποιητικό Γάμου / Θανάτου
•   Πιστοποιητικό Τράπεζας
•   Ιατρική Γνωμάτευση
•   Πιστοποιητικό εκπαίδευσης ιατρικής ειδικότητας που εκδόθηκε από Ελληνικό νοσοκομείο
Πιστοποιητικό ή συστατική επιστολή ‘Non-standard’ που εκδόθηκε από Βρετανικό πανεπιστήμιο(Ως έγγραφα ‘non-standard’ ορίζονται τα έγγραφα που περιέχουν τεχνική ορολογία και εκείνα που είναι μερικώς ή εξ’ ολοκλήρου χειρόγραφα)

Πέραν των ανωτέρω γλωσσών, μεταφράζουμε γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά καιτουρκικά έγγραφα στα ελληνικά. Χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα μπορείτε να «ανεβάσετε» το αρχείο που θέλετε να μεταφραστεί, καθώς και να προσθέσετε ειδικές οδηγίες που θέλετε να λάβουμε υπόψη για τη μετάφρασή σας στο πεδίο «Μήνυμα». Πρέπει να συμπληρώσετε όλα τα πεδία με *.

Εναλλακτικά, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οτιδήποτε σχετικό με την υπηρεσία μεταφράσεων στο mail translations@spyroglou.gr ή στα υπόλοιπα στοιχεία επικοινωνίας.

  Το όνομά σας (απαραίτητο)

  Το email σας (απαραίτητο)

  Το τηλέφωνό σας (απαραίτητο)

  Μετάφραση από(απαραίτητο)

  Μετάφραση σε(απαραίτητο)

  Ανέβασμα αρχείου σε μορφή doc, .docx, .pdf

  Το μήνυμά σας

  ΤΙΜΕΣ
  Οι ενδεικτικές τιμές είναι οι εξής:
  Μετάφραση
  0,06 ευρώ/λέξη του κειμένου-πηγής
  Επιμέλεια
  0,025 ευρώ/λέξη του κειμένου-πηγής
  Διόρθωση
  0,01 ευρώ/λέξη του κειμένου-πηγής
  Υποτιτλισμός
  2,00 ευρώ/λεπτό οπτικοακουστικού υλικού
  Απομαγνητοφώνηση
  Ελληνικά: 60 ευρώ/ώρα
  Αγγλικά: 70 ευρώ/ώρα
  Ισπανικά: 70 ευρώ/ώρα
  Γαλλικά: 70 ευρώ/ώρα
  Γερμανικά: 70 ευρώ/ώρα
  Δακτυλογράφηση
  1,00 ευρώ/σελίδα
  Πολυτονικό: 3,00 ευρώ/σελίδα
  Η τελική τιμή είναι συνάρτηση του όγκου του έργου και του βαθμού δυσκολίας του.